Algemene voorwaarden per 1 september 2022

 

Inschrijving en plaatsing

Inschrijving gebeurt door via https://muziekschooldespelerij.nl het digitale inschrijfformulier in te vullen. Nadat de inschrijving is ontvangen, bekijkt de muziekschool met een docent de mogelijkheden en planning. Daarna stuurt de docent een bericht over dag en tijd van de eerste les. Dat bericht geldt als bevestiging voor muziekles in het betreffende cursusjaar. Alleen leerlingen die zijn ingeschreven, hebben toegang tot de Muziekschool.

Instrumenten en lesboeken

Instrumenten, boeken en andere leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. De docent kan u informeren over huur/koop bij de gespecialiseerde muziekhandel.

Jonger dan 21 jaar binnen de gemeente Elburg

Alleen leerlingen jonger dan 21 jaar en binnen de gemeente Elburg komen in aanmerking voor subsidie via de muziekschool. Het lesgeld moet worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Cultuur Educatie Elburg. Hiervoor ontvangt u een factuur. Op basis van de factuur is het mogelijk het bedrag in een keer of in gedeelten te betalen. Bekijk hier de tarieven en speciale regelingen.

Vanaf 21 jaar en/of buiten de gemeente Elburg

Personen buiten de gemeente Elburg en van 21 jaar of ouder maken na bevestiging van plaatsing zelf afspraken over tarief en betaling met de docent. Vul hiervoor het contactformulier in.

Examens

Als Muziekschool vinden we het afleggen van een erkend examen een belangrijke mijlpaal voor zowel leerling als docent. Voor het laten afnemen van een erkend examen wordt examengeld in rekening gebracht.

Tussentijds beëindigen

Tussentijdse opzegging van deze lesovereenkomst tijdens het cursusjaar is mogelijk per 1 januari (meld dit voor 1 december) of voor het nieuwe seizoen (meld dit voor 1 augustus). Opzegging kan via het uitschrijvingsformulier.

Afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid van de docent zullen de docent en de muziekschool voor een oplossing zorgen. Als een leerling langer dan 4 weken vanwege ziekte afwezig is, zal in overleg door de stichting worden bezien of er verrekening van lesgeld moet plaatsvinden.